Lån med aktivt skuldsaldo hos Kronofogden

Vi ska inte hymla med att lån med aktivt skuldsaldo hos Kronofogden blir svårare än att låna utan tidigare skulder, men det är inte omöjligt. Om det handlar om mindre lån och du har en stabil inkomst kan du faktiskt bli beviljad lån även om du redan har skulder.

Oavsett om du har en skuld hos Kronofogden eller om du betalar av på ett lån är det alltid viktigt att göra inbetalningarna som du ska och i tid. En skuld hos Kronofogden ligger dig till last, liksom tidigare lån, men dina möjligheter till framtida lån förbättras avsevärt om du också sköter dina betalningsåtaganden. Här berättar vi mer om lån för dig som redan har skulder.

Läs mer 

Jämför

Jämför lån redan idag

Två typer av lån till låntagare med skuld hos Kronofogden

Privatlån eller snabblån brukar vara de varianter av lån du kan få om du har en skuld hos Kronofogden. Privatlån är en låneform där det kan handla om betydligt större summor än det vanligtvis gör när det gäller snabblån, även kallat SMS-lån, men en säkerhet kan behövas.

Dessa låneformer är ett alternativ om du har skulder hos Kronofogden, men det finns flera aspekter kreditgivarna tar hänsyn till där. Har du till exempel alltid gjort dina inbetalningar till Kronofogden i tid så är detta till din fördel, men har du inte gjort det kan du räkna med att det ligger dig till last.

Det är ett faktum att en tidigare skuld hos Kronofogden är ett tecken på att du har konsumerat över dina tillgångar, eller inte planerat din ekonomi gott nog.

Kreditgivare, oavsett om det är stora banker eller företag som har specialiserat sig på snabblån, är skyldiga att verka för att privatpersoner inte hamnar i en skuldsituation de aldrig kan komma ur. Ser de tecken på att du kan riskera för stora skulder ska de inte bevilja lån, oavsett typ, och det finns lagar som reglerar detta.

Krav som ställs för snabblån trots skuldsaldo hos Kronofogden

Här är redan borgenslån nämnt i det tidigare avsnittet, men du kan också ha en medsökande. Det innebär att ett eventuellt lån beviljas baserat på både din och din medsökandes ekonomiska situation. Du och till exempel en vän eller släkting med bättre ekonomi kan alltså gå ihop om delat betalningsansvar.

Vilket belopp det handlar om blir också avgörande här. Mindre summor har du större chans att få låna. I vissa fall kanske du inte kan bli beviljad ett lån utifrån din egen ekonomi, men genom en borgensman eller en medsökande kan det fungera.

Ett mycket vanligt krav för lån trots skulder är att du ska ha en fast inkomst. Fast inkomst är inte alltid ett krav för snabblån generellt, men om du också har skulder hos Kronofogden kan du oftast räkna med att detta behövs.

Vad är skuldsanering?

En skuldsanering är för många med höga skuldberg den sista utvägen för att bli skuldfri. Efter ansökan görs en bedömning av din framtida betalningsförmåga i förhållande till förväntad inkomst.

Detta är ofta en lång process och det är vissa förutsättningar som måste råda för att det ska bli aktuellt. Saneringen görs i de situationer när återbetalningsförmågan förväntas vara låg under lång tid i förhållande till skuldbeloppet.

Ansökan om skuldsanering är gratis och kan göras online. Du kommer att få besvara frågor om vad du har gjort för att betala de skulder du har, vilken typ av skulder det gäller, vad du har jobbat med och så vidare.

Skuldsanering inleds om du uppfyller kraven och det bedöms att du inte kommer att ha möjlighet att betala av dina skulder inom rimlig tid.

Beroende på om du har en inkomst eller lever på existensminimum ser resultatet av skuldsaneringen olika ut. Det kan ingås ett avtal med dina borgenärer om att du under några år ska betala en viss summa varje månad och sedan bli skuldfri. Lever du på existensminimum innebär beviljad skuldsanering att du inte betalar något mer.

För att undvika en ohållbar skuldsituation och vidare även skuldsanering är ändå det viktigaste att fatta väl genomtänkta ekonomiska beslut. Om du inte själv är bra på detta rekommenderar vi att du tar hjälp av en anhörig, god vän eller skuld- och budgetrådgivare för att lägga upp en hållbar budget.

Skuldsanering finns för både företag och privatpersoner. Det är viktigt att känna till att kraven är höga för att man ska få hjälp med detta. Man ska inte betrakta möjligheten till skuldsanering i framtiden som skyddsnät för ogenomtänkta beslut.

Hitta ditt lån i tre enkla steg

Med tre enkla steg kan du ställa bankerna mot varandra och jämföra dessa på dina premisser.

1.

Jämför långivare

Jämför långivare i vårt jämförelseverktyg.

Jämför nu

2.

Gör ditt val

Gör ditt val i vårt verktyg och tryck på ansök nu, du skickas då till banken och kan slutföra din ansökan.

3.

Lån betalas ut

Din ansökan granskas, om den blir godkänd så betalas ditt lån ut till ditt konto.

Är lån med skulder enkelt?

Nej, är det generella svaret på den här frågan, men därmed inte sagt att det är omöjligt. Något av det viktigaste här är att se till att göra betalningarna som du ska till Kronofogden. Om du kan visa att du betalar av din skuld och gör det enligt avtal verkar detta klart till din fördel vid en ny låneansökan.

Möjligheterna blir dock mer begränsade. Det finns låneföretag som är specialiserade på att bevilja lån till personer som redan har skulder och begränsad inkomst. Här gäller det att hålla koll eftersom dessa företag ofta har en hög ränta. Även om du faktiskt får låna ett visst belopp kan du alltså bokstavligen behöva betala ett högt pris för det.

Processen för att göra en låneansökan är dock oftast enkel i sig. Numera görs det för det mesta relativt snabbt och enkelt på nätet där du fyller i ett antal uppgifter.

För att göra den här processen ännu enklare ska du se till att ha uppgifter om din hyra och andra utgifter redo. Detta kan du räkna med att behöva deklarera i ansökningsformulären.

Hur tar jag ett lån med skulder?

Du kan oftast enkelt hitta listor på låneföretag som beviljar lån trots tidigare skulder. Du kommer säkert att stöta på begreppet omstartslån. Detta är en typ av lån som brukar användas för att betala av andra lån.

Genom att ta ett större lån kan du betala av flera mindre och eventuellt få ned räntan, alltså kostnaden för lånet i sig. Saknar du någon form av säkerhet, så som en bostad eller bil kan det dock bli svårare att få ett omstartslån.

En annan variant om du har lån med aktivt skuldsaldo hos Kronofogden är att vända dig till en pantbank. Då krävs det att du har någon form av föremål med ett visst värde som du kan lämna in och istället få ut pengar för detta.

Om du fortsatt vill äga det du har lämnat in krävs oftast en månatlig inbetalning. Om du inte återbetalar beloppet inom angiven tid kommer Pantbanken att sälja föremålet och på så sätt få beloppet återbetalt.

Jämför långivare

Allt fler samlar sina lån för att få mer pengar över till annat, gör det du också och välj den långivaren som kan ge dig bäst villkor.

Jämför nu
logo-lana-tryggt
lana-tryggt-logo-color